Collection: Akko CS Jelly Bleu Interrupteur (45pcs)

Série Akko CS
Bleu gelée

Type Taktile
Betätigungskraft 40gf ± 5gf
Gesamtreise 4,0 ± 0,3 mm
Vor der Reise 2,0 ± 0,3 mm
Position tactile 0,3 ± 0,2 mm
Taktile Kraft 60gf ±5gf